Privacyverklaring

Demaco Holland B.V., hierna te noemen Demaco, vindt een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig
bewerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en andere data houdt Demaco zich aan de geldende
wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden. 

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met Demaco Holland B.V., Oester 2 te Noord-Scharwoude.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Demaco in bepaalde gevallen jouw
gegevens opslaat. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor:
– de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
– relatiebeheer;
– product- en dienstontwikkeling;
– het bepalen van strategie en beleid;
– zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Demaco, haar relaties
en haar medewerkers.

Marketingcommunicatie

Zo nu en dan kunnen wij jou (bijvoorbeeld via e-mail) nieuws over onze diensten sturen. Dit doen we
alleen als je van tevoren hebt aangegeven dat je deze marketingcommunicatie wilt ontvangen.

Marktonderzoek

Jouw mening is belangrijk voor ons. Zo komen we erachter hoe wij onze producten en diensten
kunnen verbeteren. Daarom nemen we af en toe contact met je op voor een enquête. Jij beslist altijd
zelf of je wilt (blijven) deelnemen aan ons marktonderzoek.

Gegevensbeveiliging

Demaco maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte
gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen
verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen jouw gegevens met alle mogelijke middelen maar
vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie
via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Het delen van persoonsgegevens binnen Demaco

Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Demaco aanbiedt. Een uitzondering zijn
de diensten die hun eigen privacyverklaring hebben, waarin deze privacyverklaring niet is opgenomen.

Als het nodig is, delen we jouw minimale persoonsgegevens met andere bedrijven binnen Demaco.
Bijvoorbeeld om jou de gewenste producten en diensten te kunnen leveren, om onze producten,
diensten en dagelijkse bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren, om jouw gebruikservaring te
personaliseren of om in contact met je te komen indien van toepassing en voor marketingdoeleinden
of marktonderzoek.

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners

Om jou de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we jouw persoonsgegevens
indien nodig met onze leveranciers.

Als wij bedrijven inhuren om ons te helpen met onze IT-diensten, het opslaan en combineren van
gegevens, marketing, marktonderzoek, het verwerken van betalingen en/of het leveren van producten
en diensten, dan willen wij dat u weet dat we deze bedrijven uiterst zorgvuldig selecteren.

Soms delen we persoonsgegevens om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te
verdedigen; in dit verband kunnen we persoonsgegevens aan anderen leveren om fraude tegen te
gaan en (krediet) risico’s te beperken.

Als wij persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat
zij jouw gegevens veilig bewaren en zij deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Wij delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat
zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om je diensten te kunnen leveren.

Gegevensuitwisseling met derden

Jouw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, niet zijnde
leveranciers of partners.

Links naar andere websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen
en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een
webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen
worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.

Het voornaamste doel van cookies is om je tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een
webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden
dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer
je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de
cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die
eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar
ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies
automatisch geaccepteerd, maar meestal kan je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen dat
cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kan
je mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere
sites die je bezoekt.

Functies voor sociale media

Onze websites en mobiele apps functies bevatten functies voor sociale media zoals Facebook en LinkedIn, die hun eigen privacy verklaringen hebben. Zorg ervoor dat je hun
voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij
aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Demaco behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd
bekend gemaakt op onze website en direct verwerkt in deze privacyverklaring.

Inzage en uitschrijven

We zullen jouw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of
wettelijke doeleinden. 

Je mag Demaco Holland B.V. vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kan
je Demaco verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen en/of te verwijderen, vernietigen of af
te schermen overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien je geen actieve relatie met Demaco meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op jouw
verzoek deze gegevens direct uit onze CRM en Mailing -systemen. 

Elke door jou verstrekte toestemmingsverklaring kan op elke moment worden ingetrokken. Hiervoor
kan contact worden opgenomen met Demaco via info@demaco-cryogenics.com.

Duur van opslag 

De duur van de opslag van gegevens vindt plaats volgens geldende wet- en regelgeving en voor
zolang als dat nodig is voor de doelen waarvoor wij de gegevens gebruiken. Daarna wissen
we jouw persoonlijke gegevens. Stel dat we daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor
analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we jouw gegevens anoniem.

Klachten

Wij doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens. Als je toch een
klacht hebt over de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken,
laat het ons dan weten door je schriftelijke vraag of klacht te richten aan Demaco.
Adres: Demaco Holland B.V., Oester 2, 1723 HW Noord-Scharwoude
Of via e-mail naar: info@demaco-cryogenics.com

Subscribe to Demaco