Demaco Level Sensor en Level Controller

It’s all about Cryogenius.

Level controller Level sensor

Binnen cryogene systemen is de kwaliteit van vloeibaar gas essentieel. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt daarom vaak gebruik gemaakt van kwaliteitsverbeterende producten. Voorbeelden hiervan zijn de fasenscheider en de subcooler. Deze producten scheiden eventuele gasbellen van vloeibare gassen in een cryogene infrastructuur en voeren gasbellen af uit het systeem of laten deze hercondenseren. De vloeibare gassen blijven hierdoor puur en van hoge kwaliteit.

Kwaliteitsverbeterende producten, zoals de fasenscheider en de subcooler, bevatten altijd een level sensor en een level controller. De level sensor meet het vloeistofniveau in het systeem, en de level controller zorgt dat het signaal van de sensor omgezet wordt in een actie (bijvoorbeeld het openen of sluiten van een vulklep) of een hoog/laag-alarm.

Demaco levert zowel level sensors als level controllers. Daarnaast maken wij ook gebruik van een picostaat (drukverschilsensoren) en PT100/PT1000 (temperatuursensoren) om een vloeistofniveau te registreren.

De Demaco level sensor

De level sensor maakt gebruik van een capacitieve meettechniek en is hierdoor in staat om het vloeistofniveau van bijna alle cryogene kokende gassen waar te nemen in een tank, dewar of kwaliteitsverbeterend product.

De sensor kan stand-alone werken met een batterij en/of loop-powered worden aangesloten op een level controller door middel van een analoog 4-20mA-signaal. De sensor is tot een werkdruk van 35 bar te gebruiken. Voor brandbare of gevaarlijke gassen zoals zuurstof, waterstof en LNG is een speciale ATEX-versie leverbaar.

De Demaco level controller

De Demaco level controller vormt de schakel tussen de level sensor en het daadwerkelijke niveau in een kwaliteitsverbeterend product. De handige controller vergelijkt het gemeten signaal dat vanuit de sensor binnenkomt met een vooraf ingestelde waarde, en opent of sluit aan de hand daarvan precies op het juiste moment een vulklep.

Ook kan de controller optioneel uitgevoerd worden met een PT100-overloopbeveiliging. Deze PT100 registreert eventuele vloeistoffen in de afblaasleiding en geeft daarop een alarmsignaal, waarna uit beveiliging de toevoer wordt gestopt.

De level controller is eenvoudig te monteren, waterproof en speciaal ontwikkeld voor het reguleren van het vloeistofniveau in gesloten opslagtanks, dewars, subcoolers of fasenscheiders.

Specificaties

Demaco levert haar level sensors en level controllers modulair, met een opbouw en formaat dat perfect aansluit bij het specifieke project.

Meer weten? Download de Level Sensor of Level Controller productsheet voor meer specificaties.

De toepassing van de level sensor en de level controller

De level sensor en de level controller meten het niveau van vloeibare gassen en zijn daardoor een integraal onderdeel van kwaliteitsverbeterende producten. Industrieën waar we deze producten veel terugzien zijn bijvoorbeeld de medical industry, de food industry, de automotive industry en de electronics industry. Al deze industrieën maken voornamelijk gebruik van stikstofsystemen, waarbinnen temperatuurregeling en een goede kwaliteit van vloeibaar gas essentieel zijn voor de juiste werking.

Bijbehorende producten

De level sensor en de level controller zijn altijd onderdeel van een cryogene infrastructuur. Zo vullen ze kwaliteitsverbeterende producten aan, die vervolgens weer aan een vacuüm geïsoleerd leidingwerk zijn gekoppeld.

Ontvang het laatste nieuws over Demaco Cryogenics direct in uw inbox.

De snelste manier om een offerte te krijgen.

Volg Demaco op sociale media

Andere producten

Neem contact met ons op voor meer informatie

Subscribe to Demaco