Demaco Afgas Heater

It’s all about Cryogenius.

Afgas Heater

Om eventuele gasbelletjes uit een systeem af te voeren, wordt binnen de cryogene techniek veel gebruik gemaakt van kwaliteitsverbeterende producten. Een fasenscheider, afgasautomaat, degasser of subcooler, bijvoorbeeld. Deze producten scheiden vloeibaar gas van eventuele gasbellen en voeren deze af of laten ze hercondenseren. Het vloeibare gas blijft hierdoor puur en van hoge kwaliteit. 

Bij het afvoeren van gassen uit het systeem komen helaas enkele risico’s kijken. Wanneer het afgevoerde gas namelijk het systeem verlaat, dan is dit vaak nog extreem koud. Komt het dan ook in aanraking met een ‘normale’, warme en vochtige omgeving, dan zal de waterdamp in de omringende lucht direct op het koude oppervlakte van de leiding bevriezen en ijsaangroei geven. 

IJsaangroei kan enorme proporties aannemen en zelfs leiden tot gevaarlijke situaties wanneer het ijs afbreekt. Zo kan dit persoonlijk letsel veroorzaken door vallend ijs, of beschadiging van onderliggende materialen. Daarnaast kan ijsaangroei ook leiden tot opstoppingen in de transferleidingen en systemen.

Om ijsaangroei te voorkomen, gebruiken veel van onze klanten een afgas heater. De afgas heater wordt geplaatst op het uiteinde van afgasleidingen, op het punt waar koud gas het systeem verlaat. Een intern verwarmingselement zorgt dat het uiteinde van de leiding warm blijft, waardoor er geen overvloedige ijsvorming kan plaatsvinden.

Specificaties

De afgas heater is een kant en klaar product en kan eenvoudig op het einde van een vacuümleiding geplaatst worden. Samen met de klant kijken wij naar de specifieke vereisten binnen een project en plaatsen we een heater die perfect binnen de desbetreffende infrastructuur past. Na aansluiting is de afgas heater volledig zelfregulerend.

De toepassing van de afgas heater

De afgas heater wordt vaak gebruikt als aanvulling op kwaliteitsverbeterende producten zoals de fasenscheider, afgasautomaat, degasser of subcooler. 

Enkele voorbeelden van applicaties die vaak directe toegang tot vloeibaar stikstof in hoge kwaliteit nodig hebben, en daardoor baat hebben bij kwaliteitsverbeterende producten, zijn het vulstation in de medical industry en pharmaceutical industry, en koelbakken in de automotive industry en food industry.

Bijbehorende producten

Een afgas heater is altijd onderdeel van een cryogene infrastructuur. Deze is immers alleen nodig wanneer extreem koude gassen uit een systeem worden afgevoerd, met behulp van bijvoorbeeld een afgasautomaat, degasser, fasenscheider of subcooler. Uiteraard kan Demaco, wanneer er sprake is van een bestaand systeem, een afgas heater leveren die perfect bij de bestaande producten aansluit.

Ontvang het laatste nieuws over Demaco Cryogenics direct in uw inbox.

De snelste manier om een offerte te krijgen.

Volg Demaco op sociale media

Andere producten

Neem contact met ons op voor meer informatie

Subscribe to Demaco