Vijf kwaliteiten van een cryogenic engineer

It’s all about Cryogenius.

Cryogene techniek

Vijf kwaliteiten van een cryogenic engineer

Binnen Demaco staat cryogenic engineering centraal. Onze engineers weten alles van het cryogene werkveld en passen hun technische kennis dagelijks op onze projecten toe. Maar wat is cryogenic engineering precies en over welke kwaliteiten moet een engineer beschikken om het uitdagende cryogene werkveld aan te kunnen? In deze blog gaan we in op vijf belangrijke kwaliteiten van de cryogenic engineer.

Wat doet een cryogenic engineer?

De cryogenic engineer houdt zich bezig met het ontwerpen en uitdetailleren van cryogene projecten en bijbehorende producten. Dit kan van alles zijn:

  • Het ontvangen en op werking en resultaat beoordelen van klantontwerpen
  • Het opzetten en uitwerken van transferleidingen in 2D of 3D, om deze geschikt te maken voor productie
  • Het uitdenken en toepassen van kwaliteitsverbeterende producten, zoals fasenscheiders en subcoolers
  • Het uitwerken van complete cryogene toepassingen met bijbehorende infrastructuren

Komt er een nieuwe klantvraag binnen? Dan wordt de offerte direct aan een cryogenic engineer voorgelegd. Niemand weet namelijk beter of een plan haalbaar is dan de engineer.

Wanneer de eerste afspraken zijn gemaakt, gaat het project echt van start. Indien gewenst volgen er on-site bezoeken met inmetingen, of wordt het voorstel van de klant uitgewerkt in een detailontwerp. Vervolgens vinden er productietests plaats, gevolgd door einddocumentatie en certificering. De engineer volgt elke stap op de voet en doorloopt dagelijks de projecten waar hij of zij bij betrokken is.

De kwaliteiten en vaardigheden van een cryogenic engineer

Naast technische kennis en een talent voor het houden van overzicht, heeft de cryogenic engineer nog veel meer kwaliteiten. Zo blinken al onze engineers uit op de volgende vijf punten:

Begrip voor kokende vloeistoffen en bijkomende risico’s

Een cryogenic engineer werkt niet met ‘gewone’ vloeistoffen, maar met hele uitdagende. Zo zijn cryogene vloeistoffen bijna altijd kokend en verschillen ze aanzienlijk van elkaar op het gebied van dichtheden en de mate van verdamping.

Terwijl het kookpunt van het ene gas rond de -200 °C ligt, wordt het andere gas pas vloeibaar bij -250 °C. Komt de temperatuur boven het kookpunt? Dan wordt de vloeistof gasvormig en ontstaat er een volumetoename die kan leiden tot enorme drukken in de infrastructuur. Veiligheidstoestellen zijn dan nodig om deze overdruk vrij te laten.

Door de aanzienlijke verschillen tussen cryogene gassen en de sterke natuurkundige reacties op de omgeving en het materiaal, vergt het werk van de cryogenic engineer zowel verregaande technische kennis als een flinke dosis natuurkundig inzicht.

Begrip voor extreme kou en bijkomende risico’s

De temperaturen van vloeibare gassen zijn voor de meeste mensen bijna niet voor te stellen. Onder -160 °C mag er worden gesproken van cryogene techniek, maar meestal zijn de temperaturen nog veel lager dan dat.

In ons artikel over cryogene techniek beschreven we al enkele gevaren die extreme kou met zich mee kan brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brandgevaar, verwonding bij aanraking of aan beschadiging van infrastructuren door ijsaangroei.

Om bovenstaande problemen te voorkomen, moet de cryogenic engineer precies weten welke materialen, technieken, veiligheidsmaatregelen en certificeringen nodig zijn om veilig met extreme temperaturen om kunnen te gaan.

Cryogene techniek

Goed in het uitvoeren van flowberekeningen

Naast temperatuur, is ook druk van essentieel belang voor het correct functioneren van een cryogene toepassing. Elke toepassing heeft toevoer van een vloeibaar gas nodig op een specifieke druk. Dit betekent dat het gas uit de centrale opslagtank, via (vaak) meterslange transferleidingen en volgens een klanteigen routing, precies met de juiste druk en kwaliteit het aansluitpunt van de applicatie moet bereiken. Om deze druk te kunnen meten en beïnvloeden, worden flowberekeningen gemaakt.

Door middel van flowberekeningen komt de cryogenic engineer precies te weten met welke druk en snelheid een gas door een infrastructuur stroomt. Neemt de druk bijvoorbeeld af of verslechterd de kwaliteit sterk aan het einde van een lange transferleiding, dan kan hierop worden ingespeeld. Zo kan de engineer bijvoorbeeld besluiten om de druk te verhogen of verlagen, of wordt gebruik gemaakt van kwaliteitsverbeterende producten zoals fasenscheiders, subcoolers en afgasautomaten.

Problemen vroegtijdig ondervangen en passend advies geven

Zoals al eerder kort benoemd, is het werk van de cryogenic engineer niet alleen technisch, maar ook controlerend en adviserend. Zo stelt de engineer vaak tijdens de aanvraagfase of bij de start van een project samen met de kant vast hoe het project eruit moet komen te zien. Hierbij komen elementen ter sprake zoals prijs, levertijd, materiaal, de beschikbare ruimte, de afstand tussen de tank en de applicatie en de benodigde kwaliteit van het gas.

Vaak geeft de engineer tijdens dit overleg enig verbeterend advies. Wil de klant bijvoorbeeld dikwandiger materiaal? Dan zal de engineer eerst kijken of dit ook echt nodig is. Is vacuüm isolatie gewenst, maar is hier eigenlijk geen ruimte voor? Ook dan gaat de engineer samen met de klant op zoek naar het beste alternatief. Hierbij wordt altijd een afweging gemaakt tussen optimale isolatie en kosten.

Voornamelijk bij complexere projecten is een vroegtijdige controle, uitgebreide calculatie en de juiste ondersteuning van een cryogenic engineer essentieel. Immers, hoe groter het project, hoe groter de gevolgen van een eventuele fout kunnen zijn.

Ambitie en leergierigheid

Zoals uit de vorige punten blijkt, is het werk van een cryogenic engineer niet makkelijk. Het vakgebied is dermate complex dat zeer specialistische kennis nodig is. En lijkt deze kennis eindelijk opgebouwd? Dan doet zich ongetwijfeld weer een nieuwe ontwikkeling, mogelijkheid of een nóg complexer vraagstuk voor.

De cryogenic engineer warmt op van nieuwe uitdagingen in de toch wel koude omstandigheden en blijft elke dag leren van de ontwikkelingen in de markt. Deze mentaliteit maakt hem of haar een echte Cryogenius!

Cryogene techniek

Cryogene techniek op het hoogste niveau

Bij Demaco werken we met een team van 20 cryogenic engineers. Al onze engineers hebben een achtergrond in mechanical engineering, aangevuld met de opleiding en certificaten die nodig zijn om mee te kunnen draaien in het cryogene werkveld.

In een team werken onze engineers aan uiteenlopende projecten binnen vijf business units: Piping, Systems, Plants (air separation units en LNG), Science (helium en hydrogen) en vacuümtechnologie. Iedere business unit komt met eigen uitdagingen, waar onze engineers perfect op zijn ingesteld. De ene engineer ontwerpt transferleidingen voor biobanken en cryopreservatie, terwijl de andere engineer zich bezighoudt met een meerjarig waterstofproject.

Niets is onze technische duizendpoten te veel en we mogen het werk van onze engineers daarom met recht ‘cryogene techniek op het hoogste niveau’ noemen.

Meer weten?

Heb je vragen over onze cryogene projecten en het werk van onze engineers? Neem gerust contact met ons op of neem een kijkje tussen onze producten en projecten voor meer informatie.

Verwante berichten

Neem contact met ons op voor meer informatie

Ontvang het laatste nieuws over Demaco Cryogenics direct in uw inbox.

Newsletter Subscribe

Subscribe to Demaco